dimecres, 18 octubre 2017, 00:59

News

Aprovació dels projectes SHERPA i CESBA-MED

A la reunió que l’Interreg MED Steering Committee (Comitè de Direcció del programa Interreg MED de cooperació interterritorial de l’UE) va celebrar el passat dia 27 de setembre de 2016 a Marsella (França), es van aprovar, entre d’altres, els projectes SHERPA i CESBA-MED, als quals participa la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

El Projecte SHERPA, liderat per la Secretaria d’Habitatge, té com a objectiu accelerar la implementació de les Directives Europees 2010/31/EU i 2012/27/EU tenint en compte l’estoc existent d’edificis públics en l’àmbit mediterrani, i atenent les condicions i dificultats específiques dels projectes d’eficiencia energètica en edificis en l’àrea MED, així com l’important potencial d’estalvi energètic i econòmic. Per aconseguir aquest objectiu, es preveu reforçar les capacitats de les administracions públiques a nivell regional i sub-regional  en els territoris MED per millorar l’eficiència energètica en els edificis públics. El projecte SHERPA està pressupostat en 3.591.689’35€, i compta amb 12 socis de 6 paisos de la Mediterrània.

Pot consultar la presentació del Projecte SHERPA en aquest enllaç: Presentación SHERPA

El Projecte CESBA-MED, per la seva part, compta amb la participació com a soci de la Secretaria d’Habitatge, dintre d’un consorci d’onze socis, i té com a objectiu principal provar 10 metodologies, escollides d’entre les millors produïdes a l’àmbit europeu, per tal de seleccionar aquelles que ofereixin la màxima eficacia i eficiència en la implementació de les mesures d’eficiència energètica als edificis. Així mateix, CESBA-MED generarà un marc comú de planificació, metodología i eines per optimitzar les mesures de planificació energètica a escala d’edifici i supra-edifici. El lliurament dels premis “Àrea sostenible MED” (Sustainable MED Neigbourhood awards”, per part de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, constituirà una fita fonamental per aquest projecte, que té un pressupost de 3.190.375€.

 

 

Pot consultar tota la informació al voltant d’aquesta reunió de Marsella al següent enllaç: http://interreg-med.eu/en/results-of-first-call-for-proposals-modular-horizontal/

 

 

button