dimecres, 18 octubre 2017, 01:20

Comunicació i sensibilització

Aquesta segona acció té com a objectiu desenvolupar les eines de comunicació i difusió adients per conseguir els objectius marcats a l’Estratègia, especialment aquells enfocats a l’activació de la demanda.

Un altre objectiu d’aquesta acció és augmentar el reconeixement ciutadà de la importància i interès en la renovació energètica d’edificis com factor clau en la reactivació econòmica i la generació de projectes. Les accions per incentivar i implicar la demanda en aquest procés es centren en campanyes de comunicació, destinades a mostrar els casos d’èxit com a referent continu per a motivar la generació de nous projectes d’inversió.

Una de les primeres campanyes desenvolupades en el marc d’aquesta acció ha estat el “Concurs Illa Eficient”, que, al mateix temps, consta de tres fases molt marcades que pretenen acostar de forma estratègica la informació i les eines a l’usuari final per generar interès i necessitat en la rehabilitació energètica d’edificis.

Altra de les campanyes desenvolupades és la referent al Pla de Renovació de Calderes, amb la col.laboració d’Endesa.

Aquesta acció està coordinada per Grupo Hábitat Futura.

Grupo Habitat Futura

La campanya Illa Eficient  s’estructura en tres fases diferenciades:

1- La primera fase és la celebració d’un concurs, organitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya i el Grup Hábitat Futura, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i la col·laboració del Col·legi Oficial d’Administradors de Finques, així com amb la implicació del Fòrum ECREE.

Es tracta d’un concurs d’idees multidisciplinari sobre els edificis de la Illa Eficilla-eficientient, vinculats com a àrea pilot del projecte MARIE, emmarcat en el programa MED de la Unió Europea, i sobre el qual s’assenta l’Estratègia Catalana de Renovació d’Energètica d’Edificis.

Donades les circumstàncies del mercat, i la situació del sector de la construcció, es fa imprescindible la promoció un nou model de rehabilitació d’habitatges, que estableixi les bases per aconseguir consolidar la renovació energètica i sostenible de l’habitatge a la regió mediterrània.

Objectius del concurs:

  • Servir d’exemple d’una nova metodologia, amb la participació i la visió multi disciplinar de diferents professionals.
  • Impulsar nous marcs normatius i eines institucionals.
  • Activar mecanismes financers que siguin capaços d’estimular la demanda de rehabilitació sostenible i energètica dels habitatges.
  • Activar la demanda de rehabilitació. Contribuir decididament a la creació de mercat de rehabilitació sostenible dels habitatges.
  • Generar percepció i apreciació positiva de la rehabilitació sostenible de l’habitatge als seus propietaris i usuaris, així com a la societat en general.

2- La segona fase consisteix en la preparació i execució del Pla Director de Renovació Energètica, juntament amb els equips tècnics que han resultat guanyadors del concurs de la primera fase.

3- La tercera fase consisteix en la campanya de difusió i publicitat de l’experiència assolida i realitzada en aquesta illa de l’Eixample Esquerre de Barcelona, amb l’objectiu d’incrementar el coneixement d’aquesta iniciativa a altres zones de la ciutat i de Catalunya, i aconseguir amb això que altres comunitats de Barcelona i altres àrees s’impliquin en processos de renovació energètica.

Organismes, entitats i organitzacions que hi participan:                                                                                                                                           


Grupo Habitat Futura                                                                Edificis de Catalunya_Final_02_SF_ Simple

Ajuntament de Barcelona                                                    Col.legiC

Logo Eninter def-BLANCO Recibido_WEB                        Logo-lafarge_CMYK                 Renolit_ Google

logo(430x250)                       Logo_Rockwool_Firesafe Insulation                 Logo_SIMON

 

La signatura del conveni s’emmarca en l’Estratègia Catalana  de Renovació Energètica  d’Edificis (ECREE)  que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el febrer de 2014 i que actualment compta amb el suport de 76 entitats representants del sector de la renovació energètica dels edificis.

Foto de la signaturaEl secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, i el responsable de Nova Construcció d’Endesa a Catalunya, Eduard Domingo, han signat un conveni de col·laboració per a  realitzar una campanya de renovació dels equips tèrmics en edificis d’habitatges a tot Catalunya.

Endesa facilita la instal·lació de calderes més eficients, amb avantatges econòmics per als usuaris i proposa altres actuacions relatives a la eficiència energètica de la comunitat.

El conveni pretén promoure la renovació energètica dels edificis d’habitatges facilitant, per part d’Endesa, la instal·lació de calefacció centralitzada de gas que optimitza el consum energètic i la reducció d’emissions associades. La campanya va destinada als edificis d’habitatges que tinguin  sales de calderes centralitzades per a calefacció o producció d’aigua calenta sanitària i que consumeixin combustibles diferents  al gas natural o que tinguin unes instal·lacions de gas natural de més de 10 anys.

L’oferta d’Endesa consisteix a fer la inversió inicial necessària en les sales de calderes,  i el manteniment  posterior (tant el preventiu com el correctiu). També  proposa altres actuacions  relatives a l’eficiència energètica  de la comunitat relacionades amb els tancaments o la il·luminació, entre altres.  Els usuaris poden optar a unes instal·lacions noves més eficients amb una factura mensual que inclourà una part fixa on es repercutirà la inversió d’Endesa, el manteniment integral i la garantia total, i una part variable que anirà en funció del consum real de gas del seu habitatge.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·labora en aquest projecte facilitant la informació sobre les subvencions que gestiona i facilitant informació als usuaris sobre l’existència de la campanya.

Poden realitzar les seves consultes:

 

Maite Velando Ferrús

695 20 02 77

maite.velando@endesa.es


ahc           cache_24423968