dimecres, 18 octubre 2017, 01:22

Illa Eficient

La campanya Illa Eficient  s’estructura en tres fases diferenciades:

1- La primera fase és la celebració d’un concurs, organitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya i el Grup Hábitat Futura, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i la col·laboració del Col·legi Oficial d’Administradors de Finques, així com amb la implicació del Fòrum ECREE.

Es tracta d’un concurs d’idees multidisciplinari sobre els edificis de la Illa Eficilla-eficientient, vinculats com a àrea pilot del projecte MARIE, emmarcat en el programa MED de la Unió Europea, i sobre el qual s’assenta l’Estratègia Catalana de Renovació d’Energètica d’Edificis.

Donades les circumstàncies del mercat, i la situació del sector de la construcció, es fa imprescindible la promoció un nou model de rehabilitació d’habitatges, que estableixi les bases per aconseguir consolidar la renovació energètica i sostenible de l’habitatge a la regió mediterrània.

Objectius del concurs:

  • Servir d’exemple d’una nova metodologia, amb la participació i la visió multi disciplinar de diferents professionals.
  • Impulsar nous marcs normatius i eines institucionals.
  • Activar mecanismes financers que siguin capaços d’estimular la demanda de rehabilitació sostenible i energètica dels habitatges.
  • Activar la demanda de rehabilitació. Contribuir decididament a la creació de mercat de rehabilitació sostenible dels habitatges.
  • Generar percepció i apreciació positiva de la rehabilitació sostenible de l’habitatge als seus propietaris i usuaris, així com a la societat en general.

2- La segona fase consisteix en la preparació i execució del Pla Director de Renovació Energètica, juntament amb els equips tècnics que han resultat guanyadors del concurs de la primera fase.

3- La tercera fase consisteix en la campanya de difusió i publicitat de l’experiència assolida i realitzada en aquesta illa de l’Eixample Esquerre de Barcelona, amb l’objectiu d’incrementar el coneixement d’aquesta iniciativa a altres zones de la ciutat i de Catalunya, i aconseguir amb això que altres comunitats de Barcelona i altres àrees s’impliquin en processos de renovació energètica.

Organismes, entitats i organitzacions que hi participan:                                                                                                                                           


Grupo Habitat Futura                                                                Edificis de Catalunya_Final_02_SF_ Simple

Ajuntament de Barcelona                                                    Col.legiC

Logo Eninter def-BLANCO Recibido_WEB                        Logo-lafarge_CMYK                 Renolit_ Google

logo(430x250)                       Logo_Rockwool_Firesafe Insulation                 Logo_SIMON

 

Aquí podeu trobar un històric de les actuacions realitzades al voltant del Concurs Illa Eficient.

Consulta

Info y bases

Premsa

Selecció