dimecres, 18 octubre 2017, 00:51

CONSULTES

Evolucionar és renovar-se més enllà de la façana. Les ajudes vinculades al Concurs Illa Eficient de l’Ajuntament de Barcelona

REGISTRE I FORMATS DE PRESENTACIÓ

Hi ha pre registre de candidatures? No, no existeix pre registre de candidatures. Tos els concursants seran registrats una vegada presentin proposta.

El dossier explicatiu de 10 pàgines pot ser a doble cara? No, el dossier ha de ser a una única cara de full.

Com ha de ser enviada la documentació? La documentació del concurs s’ha de remetre físicament en un únic sobre on s’inclogui: CD, Dossier, CV’s i DINA2.

Si he remès la documentació física abans del dia 24 de març però arriba a la secretaria tècnica més tard, puc ser acceptat sent que tinc el certificat d’enviament previ? Totes les candidatures i la seva documentació ha d’arribar a la data i hora límit especificades doncs el dia 25 de març del 2015 es fa la primera reunió del jurat. Aquelles candidatures que no arribin a les dates i hores especificades no seran considerades acceptades a la participació.

S’ha de remetre la documentació també via correu electrònic? Sí, s’ha de fer arribar al correu electrònic la documentació completa de cada candidatura a secretaria@edificisdecatalunya.cat

La documentació ha de ser en català o en castellà?  La documentació pot ser en qualsevol dels dos idiomes.

Per què hem de deixar 21 cm al DINA2, és això correcte? Cada projecte obtindrà una sèrie de comentaris per part dels membres del jurat, l’espai requerit és per incloure els comentaris dels membres del jurat

BLOCS DEL CONCURS

Els CV’s han de ser inclosos a les 10 pàgines del dossier? No, els CV han de ser presentats independentment del dossier de 10 pàgines explicatiu.

Hi ha cap format específic per a la presentació dels CV’s al concurs? No, cada professional podrà desenvolupar aquesta presentació com consideri, però l’organització recomana que sigui el més sintetitzat possible.

És possible sol·licitar prèviament la revisió dels CV’s per saber si el grup de treball és apte al concurs? Cada  grup de treball ha de tenir la certesa de complir a nivell professional amb els tres blocs bàsics del concurs. Per tant, no s’acceptaran prèviament informacions vinculades per confirmar o no la validesa del grup de treball.

Quin perfil correspondria al de governança? Qualsevol professional habituat a la mediació amb comunitats o en altres esferes socials. Poden ser educadors socials, treballadors socials, psicòlegs, sociòlegs, etc.

Quin perfil correspondria al bloc de finances? El bloc de finances correspondria a qualsevol professional que acrediti tenir coneixements en termes econòmics i que pugui fer una proposta adequada als requeriments d’aquest concurs: professional expert en econòmiques, consultor o assessor en finances, contable, etc.

Si som un grup d’empreses que ens presentem al concurs, és necessari que presentem la signatura de compromís al concurs? No, no és necessari doncs no s’especifica a les bases del concurs, però poden incloure aquest element al dossier explicatiu de la proposta com element de valor.

ARXIUS ENERGY PLUS

Com puc accedir als arxius Energy Plus? Podem sol·licitar els arxius Energy Plus via correu electrònic  a secretaria@edificisdecatalunya.cat. La secretaria els hi farà arribar un document a signar en termes de compromís per retornar aquests arxius amb els seus resultats com a condicions estipulades per part de la Generalitat de Catalunya i l’Associació LIMA qui facilita els arxius.