dimecres, 18 octubre 2017, 01:13

Programa d’inversions i finançament

Aquesta acció permet desenvolupar i impulsar el Programa de Inversions i Mecanismes Financers. En el seu marc es desenvolupen les següents actuacions:

  • Caracterització del parc d’edificis (Residencial i Terciari) i classificació per tipologies
  • Definició de les millors mesures d’eficiència energètica a aplicar en cada tipologia
  • Determinació del cost de les mesures i els potencials d’estalvi amb simulació d’impacte
  • Anàlisi dels condicionants financers i de les variables de risc
  • Desenvolupament del Programa d’Inversions 2014-2020
  • Identificació dels mecanismes financers existents (públics i privats)
  • Aplicació dels millors mecanismes financers als projectes del Programa de Inversions
  • Seguiment de l’Execució del Programa d’Inversions

Aquesta acció està coordinada per la Diputació de Barcelona

diputacio barcelona