dimecres, 18 octubre 2017, 01:14

Sistema d’Informació

L’objectiu principal d’aquesta acció consisteix en la creació d’un sistema d’informació que permeti realitzar el seguiment dels objectius de l’Estratègia catalana i de la renovació energètica d’edificis a Catalunya.

Dins de l’àmbit dels edificis públics de la Generalitat, durant els anys 2014, 2015 i 2016 s’ha avançat força en la creació d’aquest sistema d’informació, anomenat Sistema d’Informació i Gestió de Mesures d’Eficiència Energètica (SIGMEE) dels edificis de la Generalitat de Catalunya.

En aquest context, la Comissió Europea ha aprovat el projecte EDI-Net (The Energy Data Innovation Network; using smart meter data, campaigns and networking to increase the capacity of public authorities to implement sustainable energy policy), amb el nùmero 695916, dintre del Programa Horizon 2020, que permetrà consolidar i millorar aquest sistema SIGMEE , amb la col.laboració de socis d’Alemanya i el Regne Unit.

Aquesta acció està coordinada pel CIMNE (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria) -UPC , l’organització de recerca creada conjuntament per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.

CIMNECIMNE