dimecres, 18 octubre 2017, 01:40

IE 001

IE 001 “ECO HUB”

 ECO HUB

Se centra en la identificació de les necessitats, i a implicar tant als veïns com a l’administració pública i als professionals per trobar solucions amb un finançament adequat.
El finançament del projecte compta amb múltiples entrades: 50% de capital públic, i l’altre 50% sobre la base de capital privat, inversors externs, crowdlending, sponsors, venda de drets de vol i similars i ESCO’s i introdueix el mecanisme de la subhasta inversa com a factor clau.
La subhasta inversa és el nucli de la proposta, i es tracta d’una eina per estimular la participació dels veïns amb els mateixos interessos en la compra col·lectiva, a través d’una plataforma virtual de lliure accés i que permet la contractació a un preu just, amb estalvis benvolguts d’un 25%. S’obre la subhasta amb un temps límit fix i els resultats es representen en gràfics de fàcil comprensió. Els productes i serveis objecte d’aquesta subhasta parteixen de les

necessitats dels veïns, formalitzades en propostes de projectes integrals de millora, agrupant interessats i de forma multidireccional, garantint així la seva eficiència.
Quant a la governança es planteja la creació de l’Àgora, de la seva Junta gestora, i de la figura del Ressò-Gestor, que fa de pont entre RESSÒ-HUB i els propietaris i usuaris. Es preveuen sistemes per fomentar la implicació i participació dels usuaris/ocupants de l’edifici que no sigui propietaris en el projecte de millora, com l’intercanvi de la renda per millores o la tinença intermèdia.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=vsj2qf7oHcI[/embedyt]

Més enllà de la gestió compartida de projectes de rehabilitació es plantegen serveis compartits (assistencials, de serveis compartits, formatius i de mediació)

La proposta tècnica planteja reduir la demanda d’energia en un 80% tendent, a llarg termini, al nZEB, podent plantejar-se en una sola actuació o en un pla progressiu de millores durant el temps, començant per millorar la gestió actual i implantar mesures passives, seguides per millores en les instal·lacions, incorporació de captació d’energies renovables i la implantació d’un pla de gestió eficient. L’estalvi acumulat en el període 2016-2050 s’estima de 50.000€ per habitatge.
En les cobertes es proposa la incorporació massiva de captació fotovoltaica sobre pèrgoles elevades, creant així espais ombrejats, i també de la creació de cobertes verdes, especialment al pati de l’illa.
S’incorporen sistemes de control solar automatitzats, reflectores de llum natural en la culminació dels patis de finca, en determinat casos sistemes de ventilació mecànica amb filtratge o la instal·lació de sòls, murs o sostres radiants.
No es planteja la centralització dels equips de fred/calor, sinó la renovació dels individuals ja existents per calderes de condensació i equips de aerotèrmia.

 

IE 001 “ECO HUB”  


 

Memòria  i CV                                                Panell expositiu           

ecohub memoria       Eco Hub panell

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE