dimecres, 18 octubre 2017, 00:21

IE 004

IE004 “748 MIRADAS, UN MISMO FUTURO”

IE004 784 MIRADASPlanteja racionalitzar l’ús dels edificis existent, amb sistemes domòtics de control i regulació, i també amb l’ajuda de les webs de l’assessor energètic virtual i el comparador de llum per millorar la contractació energètica a nivell individual de cadascun dels usuaris existents en l’actualitat.
En les cobertes es planteja tractar de diferent manera a les quals prèviament disposin o no de càmera ventilada, aïllant coherentment per l’interior o l’exterior. A més proposa acabats reflectors per disminuir el sobre calentament dels habitatges superiors i l’efecte d’illa de calor.
Com a sistema passiu de control climàtic se suggereix potenciar la captació tèrmica de les galeries al hivern pintant els paràmetres interiors de color fosc.
A l’apartat d’instal·lacions de generació de calor/fred aquesta proposta es distingeix de la resta ja que no planteja la seva centralització, sinó que proposa renovar els equips individuals ja existents. En les finques amb gas natural proposa la instal·lació de noves calderes de condensació, i en les quals no, la de noves bombes de calor del tipus Inverter.
Es planteja la instal·lació de captació solar tèrmica a manera de pèrgola, per cobrir el 60% de la demanda total d’ACS, a raó de uns 5m2 per habitatge.

[embedyt]https://youtu.be/lfMUuDU4P14[/embedyt]

Es planteja l’ús comunitari de les cobertes, agrupant-les, i instal·lant usos com a horts urbans, hivernacles, un gimnàs (amb producció elèctrica a partir del exercici realitzat), o un bar-terrassa, tots ells per a explotació directa per part dels veïns o externa per part de tercers.

Es plantegen múltiples vies de comunicació social durant tot el procés com mappings en façanes, sentits de l’illa i murs dels desitjos on poder bolcar opinions i comentaris, així com una sèrie d’exposicions guiades en totes les finques per explicar el dut a terme.
Es preveu una gran difusió a través de les xarxes socials i les televisions públiques, amb una publicació i un reportatge finals, per incentivar la rèplica del projecte a partir del que expliquin els mateixos protagonistes.
El cost total per habitatge es preveu d’uns 9000€, finançats al 50% per capital públic, i la resta amb un crèdit ICO o negociació en grup en entitats sensibles a temes ambientals.
Quant a resultats d’estalvi finals en consums energètics, s’estima un estalvi per habitatge de 200€/mes.
Es proposen ingressos extraordinaris per publicitat no convencional instal·lada en les façanes, no ja solament durant el procés d’obra, sinó en la proposta final finalitzada, de manera que els seus efectes es podrien allargar en el temps.

 

IE 004 ” 748 MIRADAS, UN MISMO FUTURO”


Memòria 748 Miradas                                      Panell expositiu

748 MIRADAS MEMORIA      IE004 784 MIRADAS

748 MIRADAS, UN MISMO FUTURO_EQUIPO_CV Y EXPERIENCIA

 

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE