dimecres, 18 octubre 2017, 00:16

IE 006

IE006 “BARCELONA REDESCOBREIX LA CINQUENA FAÇANA”

IE006 BARCELONA REDESCUBRE SU QUINTA FACHADAPensant en l’extrapolació de la proposada a altres localitzacions es planteja la colonització de les cobertes recuperant el seu ús comunitari com a única alternativa viable i realista d’actuació conjunta, ja que els patis de l’illa estan en la seva majoria ja ocupats.
La proposta colonitza la coberta a través d’una passarel·la, constructivament senzilla, de baix cost, adaptable a canvis, que vinculant els patis i els nuclis de comunicació existents permet endollar diferents artefactes energètics i espais de relació accessibles per a la comunitat.
L’objectiu a llarg termini és tenir un estàndard de molt baix consum (Passivhaus) suportant el 100% per energies netes o renovables.
Aquest objectiu es pot aconseguir o en una actuació integral o en quatre etapes que s’han ordenat per a primer reduir demandes, després reduir consums i finalment captar renovables i així no sobre dimensionar els nous sistemes innecessàriament.
A més s’ha pensat que les diferents comunitats i veïns puguin adaptar-les a les seves possibilitats. La substitució de les fusteries es planteja també de forma gradual.

Desestimant la viabilitat de l’energia fotovoltaica a curt termini, es proposa un sistema de cogeneració elèctrica eficient al 85% que juntament amb bombes de calor i acumuladors, preveu cobrir el 100% de l’aigua calenta sanitària, la demanda de calefacció i refrigeració a partir de de la tercera fase. Aquest sistema funciona amb gas natural o biogàs, endollat a la xarxa urbana existent, i ofereix terminis d’amortització de 5 anys. Serà compatible amb una aportació de fotovoltaica que cobreixi el 50% quan sigui viable en una quarta etapa.

 

[embedyt]https://youtu.be/DDbdoGvT3X0[/embedyt]

 

A l’apartat de les instal·lacions destaca la proposta que es fa per implementar un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor de 85% d’eficiència. En el càlcul del seu cost s’ha comptat amb la integració i aprofitament dels sistemes de conducció d’aire ja existents.

El finançament explica, a part d‘incentiu a fons perdut i crèdits tous del ICO, amb ingressos per nous usos com a publicitat, explotació de nous espais com una terrassa-cafeteria i un gimnàs, alguns d’ús estacional, que poden arribar dotar d’autosuficiència econòmica a tot el projecte.
Es proposa la constitució de l’Assemblea de Veïns com a representant dels veïns i pont amb la resta d’agents implicats, que pautará les diferents fases del procés. Tota la informació estarà disponible en una plataforma online, en les xarxes socials i en eines ja existents com GoBCN o Storify. Es crearà també un Comitè Permanent de Seguiment, integrat pels diferents agents.
Es potenciarà la replicabilitat del projecte usant plataformes de pensament lliure en xarxa com Think Commons i bcncomuns.net.

 

IE006  BARCELONA RE DESCOBREIX LA CINQUENA FAÇANA


 

Memòria                                                                                                   Panell expositiu 

IE006 Recreant Barcelona_ Memoria       IE006 BARCELONA REDESCUBRE SU QUINTA FACHADA

ILLA EFICIENT. EQUIP RECREANT BCN_cv+exp+dossier

 

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE