dimecres, 18 octubre 2017, 00:13

IE016

IE016 “DE MICA EN MICA S’OMPLE LA PICA”

IE016 DE MICA EN MICAS’incentiva als veïns a participar mitjançant una App (100% subvencionada) que en forma de joc coordina tots els mecanismes per millorar l’eficiència energètica, i a través de la consecució de reptes ofereix premis reals i atractius més enllà de l’estalvi energètic a mitjà-llarg termini.
L’objectiu final és arribar al 80% de reducció de consums en energia primària.
Es recolliran dades d’equips i consums des dels comptadors electrònics i altres dispositius de tele medició per tenir dades massives en temps real de l’ús de l’edifici.
El sistema proposarà via App nous reptes individualitzats a cada veí i comunitat a mesura que vagi millorant la seva implicació, els seus equips i la seva gestió. Els reptes podran esponsorizarse per fabricants o instal·ladors de productor eficients. En una primera fase s’estableixen quatre categories de reptes: Assistència a reunions, millora de la infraestructura, millora del consum i accions compartides.
La consecució de reptes dóna punts, que a part del reconeixement social, donen vals per comprar productes eficients, que suposa un major estalvi, i per tant més possibilitat d’aconseguir nous reptes. S’intentarà que aquest reconeixement venja també per part de les administracions, rebaixant l’IBI o la taxa de residus.
Aquesta mecànica permetrà elaborar un BigData energètic, extrapolable a altres localitzacions i útil per plantejar polítiques de foment de l’eficiència, entre unes altres.
El sistema de governança proposat es basa en el MOCS (Mètode Obert de Coordinació Social) que permet l’adaptació a aquest cas establint tres nivells (individu, comunitat, illa), i objectius amb diferent horitzó temporal (curt, mitjà o llarg termini) que es prioritzen de forma participada. S’evita la figura del “aprofitat” beneficiant solament a qui s’impliqui i participi en el projecte, cosa que es pot fer de moltes maneres diferents (virtual, presencial, puntual, continuat, etc)

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=ufTt6kW5WI0&feature=youtu.be[/embedyt]

El finançament se sosté en quatre pilars: Usuaris, administració, empreses o cooperatives energètiques externes i la comissió econòmica del grup coordinador.
El payback resultant de les mesures suggerides és de 7 anys, amb un benefici per habitatge a 10 anys vista de més de 1900€.
El catàleg de solucions serà flexible, i s’anirà modificant amb el temps, seguint el desenvolupament tecnològic.
L’espai de coberta es podrà llogar a una companyia energètica (Som Energia) perquè l’exploti com a camp solar a canvi d’un lloguer a reinvertir en eficiència energètica, per tant sense cost per als veïns. La coberta també es podrà aprofitar per a altres activitats socials.
La captació solar tèrmica es planteja cobrir el 60% de la demanda d’ACS.
Millorant l’envolupant s’aconsegueix una reducció de la demanda del 48%.

IE016 DE MICA EN MICA S’OMPLE LA PICA


 

Memòria                                                                            Panell expositiu 

dE MICA EN MICA MEMORIA                          IE016 DE MICA EN MICA

 

Curriculums de l’Equip

Equip de Treball

Experiència de l’Equip

 

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE