dimecres, 18 octubre 2017, 00:12

IE017

IE017 “ILLA EFICIENT”

IE 017 ILLA EFICIENT

Si bé és un punt comú a totes les propostes seleccionades, aquesta concedeix especial rellevància i fa especial incidència en la importància crucial d’una bona gestió, ús i manteniment del que ja es té per aconseguir importants reduccions en el consum energètic i amb un grau d’autosatisfacció segurament major que amb la compra de sistemes i “ecogatgets”.
En les façanes al pati de l’illa, i donada la major llibertat per actuar sobre elles, es proposa la construcció d’una segona pell modular, adaptable a totes les tipologies, d’estructura lleugera de fusta o alumini, ancorada a l’estructura principal de l’edifici, i amb diverses funcions: captació solar fotovoltaica, galeria semioberta amb panells de policarbonat, balconades amb jardins verticals o façana ventilada.

 

La configuració final d’aquesta pell es determinarà amb la col·laboració dels veïns en funció de les seves necessitats, preferències i de les casuístiques de cada finca. Comptarà amb sensors de la qualitat de l’aire, temperatura i lluminositat.
Els terrats dels edificis s’enjardinaran creant una anella verda que els unirà. Les cobertes verdes de les construccions dins del pati d’illa seran aljub, amb més grossor de terra, permetent així el seu ús a manera d’horts urbans.
S’augmenta la llum natural als patis, instal·lant reflectores en el seu extrem superior.
S’estableixen tres nivells d’actuació (habitatges individuals, blocs o illa), explicant les necessitats, pros i contres de cada nivell i les seves afectacions recíproques. Les de menor abast s’emprenen per iniciativa particular, i les que major abast necessiten de més nivell d’acords, i per tant d’un treball d’informació i governança superiors, però amb beneficis importants, com l’economia d’escala que pot representar en alguns aspectes estalvis de fins al 40%.

[embedyt]https://youtu.be/3ESpB4ORpw0[/embedyt]

Es proposa un sistema fotovoltaic per autoconsum de l’electricitat produïda. Una forma d’aplicar aquest sistema seria el lloguer de la coberta a una ESE per a la seva explotació. Es desestima la implantació d’altres sistemes de producció d’energies renovables per motius econòmics.
El finançament es planteja amb recursos dels veïns,ESES’s, ajudes públiques (fins i tot europees) i amb publicitat en les bastides durant les obres. Segons el grau d’intervenció els beneficis econòmics a 30 anys van dels gairebé 14.000 als més de 107.000€/habitatge, incloent la seva revaloració per millores.
La mesura i verificació dels resultats obtinguts en la renovació energètica seguiran el estàndard IPMVP Vol I, EVO 10000 – 1:2010, fet per personal acreditat CMVP.

 

IE017 ILLA EFICIENT


Memòria                                                               Panell expositiu

memoria Illa Eficient           IE 017 ILLA EFICIENT

Organigrama_ILLA EFICIENT

Desglossament del estudi econòmic d’inversions i consums

Accions Illa Eficient

CANDIDATURA_A&F Curriculum

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE