dimecres, 18 octubre 2017, 00:10

IE019

IE019 “ATOL·LÓ”

IE019 ATOL.LOLa proposta tècnica inclou diversos aspectes distintius respecte a les altres propostes. Una és que es mantenen les cobertes ventilades a la catalana on existeixin.

A més es proposa un sistema de automatització de les proteccions solars en funció de la radiació solar i la temperatura existents a cada moment.

La producció d’ACS i calefacció se centralitza en una bateria de calderes de condensació i en un sistema de captació solar tèrmica. La captació solar tèrmica se sobre dimensiona per poder cobrir el 90% de la demanda d’ACS dels habitatges, i en èpoques càlides es proposa vendre els excedents a l’hotel i a la residència d’ancians, que comprant-los generaran un ingrés extra.
Es capta energia fotovoltaica per autoconsum tant en els habitatges com als espais comuns, i quan hi hagi excedent la seva producció elèctrica també col·laborarà en el consum de les bombes de calor d’alta eficiència.
Es construeix la “anella verda” que amb sistemes de muntatge cargolat, de baix cost i gran durabilitat serveix de suport per a la captació energètica i la integració d’elements comuns (antenes, etc), que permet la seva adaptació a les necessitats canviants en el temps. A més de ser transitable per a treballs de manteniment pot haver-hi trams transitables per als veïns, com a passeig de vianants. A més s’enjardinarà amb gespa i plantes trepadores de baix manteniment les zones en les quals no hi hagi instal·lacions.
Altres mesures són la reutilització de l’aigua de pluja, la utilització de materials naturals, la minimització de radiacions electromagnètiques i elèctriques, i la descalcificació i purificació de l’aigua de boca.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=F47_JBI_On0&feature=youtu.be[/embedyt]
El finançament explica, entre uns altres, amb una part de crowdfunding, per a millores amb períodes de tornada de fins a 5 anys, i amb l’estalvi energètic via AQUEST per les de períodes de tornada superiors.

Els veïns no hauran de pagar més del que ja paguen. Només els que voluntàriament vulguin formar part del crowdfunding seran inversors del projecte, i així aquest els reportarà beneficis econòmics.
En governança i de cara als veïns hi haurà un sistema de finestreta única que els acompanyi durant tot el procés amb informació (manual de bones pràctiques, App) participació i atenció.

Internament existirà l’Oficina tècnica de les infraestructures comunes i les empreses proveïdores de serveis energètics i de rehabilitació, que podran oferir el servei segons el model ESE o amb un “claus en mà” finançat. L’Oficina de seguiment controlarà que totes les empreses compleixin els compromisos adquirits
La mesura i verificació dels estalvis els farà TUV RHEINLAND, un agent extern i independent, seguint l’estàndard internacionalment reconegut IPMVP, d’EVO.
Tota la proposta està pensada perquè pugui ser totalment replicable.

 

IE019  ATOL·LÓ


Memòria                                                                        Panell expositiu

Memoria atol.lo          IE019 ATOL.LO

GRUP PROJECTE ATOL·LÓ (2)

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE