dimecres, 18 octubre 2017, 01:34

IE026

La Proposta P.O.M.A. ( IE026) presenta una renovació a 10 anys vista, amb un estalvi energètic final del 70%.

IE026 “P.O.M.A.”

IE026 POMA

Es planteja una renovació energètica profunda de tota l’illa, a 10 anys vista, amb un estalvi energètic final del 70% amb un volum d’inversió total de 3’2M€, i sense que això suposi cap cost per als veïns.
A partir del desè any tot l’estalvi en consums energètic de 820€/habitatge- any reverteix en els veïns.
S’actua inicialment en l’ús, gestió i manteniment del ja existent, amb petits dispositius d’automatització i monitoratge per racionalitzar els hàbits dels usuaris (detectors de presència, monitoratge, vàlvules termostàtiques, airejadors, reductors de cisterna i dutxes).
Respecte la millora de l’envolupant (i els usos socials) destaca la creació d’horts hidropònics en cobertes (Smart Fertile City), amb superfícies de cultiu a l’aire lliure o en hivernacles. La producció agrícola generada, de Km0, es gestiona des d’un rebost comunitari.
Les instal·lacions es milloren amb la producció de calor centralitzada per a tota l’illa, amb 4 calderes de condensació de 500kW cadascuna actuades en cascada, amb el suport de la captació solar tèrmica, aconseguint un estalvi en ACS del 40%. Els equips de refrigeració se centralitzen per edificis, amb una bomba de calor d’alta eficiència de 125kW amb una reducció del consum elèctric de refrigeració del 70%.
En la captació solar tèrmica (pel 60% de la demanda d’ACS) es proposa un sistema d’acumulació d’energia per pila tèrmica i no per acumulació tradicional.

[embedyt]https://youtu.be/DQiNm4V0jTg[/embedyt]

Es proposa il·luminar les zones comunes amb canonades solars, a més de LEDs, i la recollida i ús de l’aigua de pluja.
La governança de la renovació d’illa parteix de la constitució d’una cooperativa, d’adhesió voluntària però amb compromís de participació activa i democràtica, i amb importants avantatges fiscals. La compra cooperativa a gran escala pot obtenir estalvis en subministraments bàsics (gas, electricitat), telefonia fixa i internet i altra. Comissions temàtiques es repartiran els treballs concrets.
Es proposen moltes mesures de consum col·laboratiu divers, com una xarxa de comunicacions oberta (wifi no limitada), vehicle elèctric cooperatiu, punts de recarrega per a altres vehicles elèctrics, lloguer d’espais comuns per a horts urbans, rebost col·lectiu, local de coworking, ludoteca, gimnàs, buc d’assajos, esdeveniments culturals, etc. Tot són font d’ingressos o estalvis, i es gestiona des d’una plataforma digital d’intercanvi i informació.
Una cooperativa especialment protegida compta amb molts beneficis fiscals, entre els quals està l’IVA aplicable en les seves compres agregades. S’estima un estalvi mensual de més de 70€/família, i la meitat seria per finançar parcialment les obres de renovació, complementant-lo amb ajudes públiques, patrocinadors i ESEs.

 

IE026 P.O.M.A.


Memòria                                                       Panell expositiu

poma memoria   IE026 POMA

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE