dimecres, 18 octubre 2017, 00:48

Projectes tractor 2014

Aquestes són les actuacions a l’àmbit de l’Estratègia a l’any 2014, que sumen una

inversió total de 27.801.109,35 €.

El resum de les actuacions es pot veure en Projectes tractor 2014.

 

3 – Línia d’ajuts per rehabilitació d’edificis d’ús residencial PT3

4 – Renovació energètica d’edificis d’habitatges plurifamiliars amb sistemes centralitzats de calefacció

5 – Pla de calderes de biomassa forestal en equipaments públics municipals

6 – Millora de la gestió energètica en els edificis municipals

7 – Renovació energètica d’edificis esportius de la Generalitat (CAR Sant Cugat)

10 – Renovació Energètica d’edificis Hospitalaris (ICO)

11 – Millora de la gestió energètica d’equipaments culturals de la Generalitat – Actualització 2016

13 – Xarxa de calor trivalent a la ciutat d’Olot (5 edificis de l’Ajuntament)