Wednesday, 18 October 2017, 00:33

Organització i normativa

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, mitjançant la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, i juntament amb el Departament d’Economia i Coneixement i la seva Secretaria d’Empresa i Competitivitat,  desenvolupen les tasques d’organització de l’Estratègia, per tal d’assolir les tasques, actuacions i objectius fixats al Comité Executiu, a la Comissió Interdepartamental i al Fòrum d’Entitats.
Els documents i acords que serveixen de guia per aquesta tasca són els seguents:

Normativa:

Unió Europea:

Directiva UE 2010/31, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Directiva UE 2012/27, relativa a la eficiencia energética.

Espanya:

Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

RD 56/2016, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE

Catalunya:

Acord del Govern d’aprovació de l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis

Annex: Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis

Acord del Govern 16/06/2015 del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya.

 

Altres documents i acords:

Procotol d’actuacio Illa Eficient

Índex del Pla Director de l’Illa Eficient

Acord de Construmat 2013