Wednesday, 18 October 2017, 00:57

ECREE

Síntesi de l’ECREE

L’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis és un conjunt de mesures multidisciplinars que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa, per tal d’assolir els reptes plantejats per les Directives Comunitàries EU/2012/27, EU/2010/31, que estableixen el marc dels objectius d’eficiència energètica als edificis, l’obligatorietat de que tendeixin al consum cero, l’exemplaritat de les Administracions Públiques, entre d’altres.

Per tal d’assolir aquests reptes, en data 25 de febrer de 2014 es va el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Acord pel qual s’estableix l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis.

1- Acord de Govern

2 – Annex: Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis